جستجو برای

التفاصيل

مسائل صلح‌آمیز و عقلانی کردن اختلافات در جوامعی که مسلمانان در آن زندگی میکنند

مسائل صلح‌آمیز و عقلانی کردن اختلافات در جوامعی که مسلمانان در آن زندگی میکنند
امضای توافقنامه‌ی همکاری و مشارکت بین اتحادیه و مرکز صلح قرطبه در ژنو
اتحادیه جهانی علمای مسلمان در دفتر مرکزی خود در دوحه توافقنامه‌ی همکاری و مشارکت با مرکز صلح قرطبه در ژنو را تدوین کرد. این مرکز که در زمینه‌ی پیش‌گیری از خشونت و عقلانی کردن اختلاف و ایجاد صلح کار می‌کند، در راستای مسائل صلح‌آمیز و عقلانی کردن اختلافات در جوامعی که مسلمانان در آن زندگی می‌کنند با اتحادیه تشریک مساعی دارد. این توافقنامه‌ در صدد است همکاری و مشارکت در مسائل صلح‌آمیز و عقلانی کردن اختلاف از نگاه اسلامی را توسعه دهد و توان فعالان عرصه‌ی صلح و تجارب آنان در حوزه‌ی سازش و میانجی‌گری را بالا ببرد. 
مهم‌ترین زمینه‌های همکاری عبارتند از: 
همکاری برای گسترش فرهنگ مدارامحور اسلامی، گسترش آموزش، توسعه، چالش.
همکاری در حوزه‌های فرهنگی، علمی و تخصصی برای عقلانی کردن اختلاف.
برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و دوره‌های بحث و مطالعه.
همکاری‌های علمی در حوزهی صلح اجتماعی و تمام زمینههایی که دو طرف آن را در راستای صلح و همزیستی مسالمتآمیز مفید میبینند.


: برچسب هابعد
دبیرکل اتحادیه با شیخ خالد محمد خالد رئیس جمعیت علمای نپال دیدار کرد

جستجو در وب سایت

آخرین توییت ها

آخرین پست ها

شعب اتحادیه