عضويت


برگه درخواست عضویت از سوی داوطلب تکمیل می شود و تمام توضیحات شخصی با خط خوانا نوشته می شود.

درخواست داوطلب برای امضاء به دو عضو اصلی از اعضای هیئت امنای اتحادیه داده می شود.

یک برگ کپی رنگی از درخواست از طریق ایمیل مندرج در پایین صفحه برای بحث و بررسی به کمیته عضویت فرستاده می شود. 

آیین نامه عضویت گروها و افراد 

ماده (1)
تمام اعضای حاضر که در نشست مجمع عمومی مؤسسان که در 23 جمادی الثانی سال 1426 (11/7/2004) برگزار شد شرکت کرده اند یا از آنان برای شرکت دعوت شده است و با آن موافقت کرده اند اما به هر دلیلی از حضور در نشست معذور بوده اند، عضو مؤسس اتحادیه جهانی علمای مسلمین محسوب می شوند. کسانی که فرم های عضویت پر کرده باشند و حائز شرایطی باشند که در پیام رئیس اتحادیه به علمای امت اسلامی پیش از نشست مجمع عمومی مذکور آمده است نیز از اعضای مؤسس محسوب خواهند شد.

ماده (2)
کسانی که شرایط مذکور در نظامنامه اتحادیه را دارا باشند عضو اتحادیه محسوب می‌شوند در صورتی که این شرایط با منشور اتحادیه موافق باشد و دو تن از اعضای هیئت امنا آن را تأیید کنند و شورا با عضویت آنان موافقت کند.

ماده (3)
عضویت انجمن‌های علما و اتحادیه‌های آنان و نیز مجامع مختلف آنان در صورتی که هر کدام دو عضو در مجمع عمومی داشته باشند بلامانع است به شرط آن که با منشور اتحادیه موافقت داشته باشد و دو تن از اعضای هیأت امنا درخواست او را تأیید و شورا نیز با آن موافقت کند.
ماده (4)
حق عضویت هر فرد یکصد دلار در سال است و حق عضویت انجمن‌ها سالانه حداقل دویست دلار است.

ماده (5)
هر عضوی که یکی از اعمال زیر را مرتکب شود هیأت امنا با اکثریت دو سوم حاضر در رأی گیری حکم لغو عضویت چنین فردی را صادر می کند: 
- عمل منافی با حیثیت و اعتبار سازمان انجام دهد. 
- عملکرد او در تضاد با وجهه‌ی علما باشد.
- مرتکب جرمی شود که به حیثیت و آبروی اتحادیه لطمه وارد کند و حکم قضایی علیه او صادر شود.
- شبهات پیرامون او به قدری باشد که برای لغو عضویت او از سوی هیئت امنا کفایت کند.
- موضعی اتخاذ کند که به زیان مسائل مسلمانان یا مخالف نظامنامه‌ی اتحادیه یا منشور آن باشد.
- هر گونه تعامل با رژیم صهیونیستی را ترویج و آن را بپذیرد.
هر عضوی که عضویتش لغو شده باشد می‌تواند دادخواستی به همراه مدارک مستند به شورا تقدیم کند و اگر شورا دادخواست او را نپذیرفت لازم است حکم لغو عضویت و حکم دادخواست او در اولین نشست مجمع عمومی بررسی شود.
ماده (6)
هر عضوی که به یکی از دلایل مذکور در ماده (5) عضویتش لغو شده است حق ندارد آن را دوباره احراز کند.

ماده (7)
عضویت در اتحادیه برای افراد، انجمن‌ها، هیأت‌ها، اتحادیه‌ها و آکادمی‌ها جنبه شخصی دارد و در صورتی که یک هیأت یا امثال آن منحل شود هر عضوی که تمایل به پیوستن به اتحادیه باشد می‌تواند درخواست عضویت خود را ارائه دهد و این درخواست او به مثابه‌ی درخواست عضویت جدید است.

ماده (8)
هیأت امنا عهده‌دار کلیه‌ی مسائل مربوط به عضویت است و تمام تصمیمات مربوط به عضویت را بر اساس پیشنهاد کمیته‌ی عضوگیری و موافقت دفتر اجرایی را اتخاذ می کند.

ماده (9)
این آیین نامه از تاریخ تصویب آن توسط هیئت امنا قابل اجراست.

در چهارمبن نشست هیئت امنا مطرح و به تاريخ: 8 شوال 1426هجری برابر با 10/11/2005میلادی  و 19 آبان 1384 شمسی، به تصویب رسید.


درخواست عضویت