جستجو برای

التفاصيل

کاهش شدید درآمد 51 درصد از شرکت‌های صهیونیستی در پی جنگ با غزه

کاهش شدید درآمد 51 درصد از شرکت‌های صهیونیستی در پی جنگ با غزه

 

اطلاعات رسمی ارائه شده از سوی منابع صهیونیستی بیانگر آن است که از زمان آغاز جنگ علیه غزه 37 درصد از واحدهای تجاری اراضی اشغالی در سطح بسیار پایینی فعالیت دارند به طوری که تنها 20 درصد از نیرو کار این واحدها در حال فعالیت هستند. همچنین تنها 24 درصد از واحدهای تجاری از بیش از 81 درصد از نیروی کار خود استفاده می‌کنند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی این مسائل را بر اساس گزارش تهیه شده از 24 تا 26 اکتبر گذشته و گزارشات مدیران مشاغل تجاری در خصوص وضعیت سود و ضررهای متحمل شده در هفته سوم جنگ با غزه اعلام کرد.

بر اساس این گزارش بیشترین خسارات در منطقه جنوبی اراضی اشغالی بوده چرا که 59 درصد از واحدهای تجاری آن با کمتر از 20 درصد نیرو در حال کار هستند و به طور میانگین دچار خسارت 16 درصدی شده‌اند.

اطلاعات ارائه شده در این گزارش حاکی از آن است که 62 درصد از کارگاه‌های ساخت و ساز با پایین‌ترین ظرفیت در حال ادامه کار هستند به این معنا که 80 درصد از نیروی کار آنها هم اکنون فعالیتی ندارند. حجم خسارت‌های وارده به بخش صنعت 41 درصد و خدمات غذایی 45 درصد است.

بیشترین خسارت به واحدهای تجاری کوچک وارد شده به طوری که 42 درصد از واحدهایی که بین 5 تا 10 نیرو دارند در معرض تعطیلی قرار گرفته اما این میزان برای واحدهایی که بیش از 250 نیرو دارند تنها 15 درصد است.

41 درصد از واحدهای تجاری برخی کارکنان آنها به خدمت نظامی در نیروهای احتیاط فراخوانده شده‌اند. در 11 درصد از این واحدهای تجاری سربازان احتیاط بیش از 21 درصد از کارکنان آنها را تشکیل می‌دهند و این افراد حدود 20 درصد از نیروهای فعال در بخش خدمات هایتک و مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

51 درصد از مدیران واحدهای تجاری در سراسر اراضی اشغالی بر خسارت‌های گسترده خود تاکید نموده اما 11 درصد از آنها خسارت‌ها را محدود توصیف کرده‌اند.

 

 


: برچسب هاجستجو در وب سایت

آخرین توییت ها

آخرین پست ها

شعب اتحادیه