جستجو برای

مقالات

جام جهانی قطر نشان دهنده‌ی انسجام امت اسلامی از شرق تا غرب و یکپارچگی احساسات و نگرش‌های آنها نسبت به شرکت‌کنندگان در این ماراتن جهانی و دفاع از ارزش‌ها و اهداف عادلانه خود بود

12/3/2022

برخی از من می‌پرسند: برای رویارویی با مشکلات و شکست موانع و ایستادگی در برابر دشمنان و چیره شدن بر خطرات چه آماده کرده‌ای؟

11/20/2022