جستجو برای

هیئت امنا

بیانیه پایانی سومین نشست هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در دوره ششم

3/10/2024

اتحادیه جهانی علمای مسلمان: دولت آمریکا در نسل‌کشی صهیونیست‌ها در نوار غزه شریک است

12/11/2023

هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در نشست ویژه‌ی روز شنبه 19 شهریور 1401 خورشیدی که از طریق دستگاه زوم برگزار شد، دکتر سالم سقاف جفر را تا پایان دوره‌ی کنونی به ریاست اتحادیه مکلف کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دکتر احمد ریسونی از عضویت در اتحادیه انصراف داد. 

9/18/2022

اتحادیه جهانی علمای مسلمان از لغو مجمع عمومی فوق‌العاده که قرار بود در 30 شهریور سال جاری برگزار شود، خبر داد. لغو مجمع عمومی به دلیل خالی بودن پست ریاست اتحادیه پس از کناره‌گیری دکتر احمد ریسونی از عضویت در اتحادیه رخ داد. اساسنامه‌ی اتحادیه در ماده‌ی 31 این مسأله را پیش‌بینی کرده است که می‌گوید:

9/7/2022

هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان روز شنبه 5 شهریور 1401 به ریاست دکتر عصام بشیر نائب رئیس اتحادیه و با حضور اکثریت اعضاء، نشست فوق العاده تشکیل داد.

8/30/2022

پنجمین نشست هیأت امنای اتحادیه برای بررسی توسعه‌ی سازمانی، پروژه‌ها، رسالت علمی و موضع آن درباره‌ی برخی از مسائل بین‌المللی  هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، پنجمین نشست خود را در روزهای شنبه و یکشنبه 14 و 15 خرداد 1401 خورشیدی در مقر شعبه اتحادیه - انجمن اوماد - در استانبول ترکیه برگزار کرد.

6/6/2022


در پایان نشست... اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان از تأسیس شبه‌نظامیان مذهبی فرامرزی انتقاد کرداتحادیه جهانی علمای مسلمان عصر جمعه به چهارمین نشست هیأت امناء که در شهر قونیه‌ی ترکیه

8/8/2016


بیانیه‌ی پایانی چهارمین نشست هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در دوره‌ی چهارم از سال 1393 تا 1397 خورشیدی شهر قونیه در ترکیهالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

8/5/2016