جستجو برای

بیانیه‌های اتحادیه

اتحادیه جهانی علمای مسلمان تأکید کرد اجماع ادیان سه‌گانه‌ی آسمانی (اسلام، مسیحیت و یهودیت) هم‌جنس‌گرایی را شدیدا حرام می‌داند و بر این باور است که این عمل با سرشت پاک انسانی در تضاد است و بقای جنس بشری را در معرض خطر قرار می‌دهد.

12/6/2021