جستجو برای

البحث

اتحادیه جهانی علمای مسلمان از رؤسا، علما، اندیشمندان و اصحاب رسانه خواست تمام تلاش خود را برای آزادی اسیران به ویژه زنان دربند در زندان‌های رژیم اشغالگر به کار گیرند و آن را یک واجب شرعی، ملی و انسانی دانست.

12/23/2021 12:00:00 AM

اتحادیه جهانی علمای مسلمان به شیخ رائد صلاح عضویت افتخاری اعطا کرد؛ در مکتوبی که به امضای دکتر احمد ریسونی و دکتر علی قره داغی رئیس و دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان رسید آمده است: عالم ربانی و مجاهد راه خدا شیخ رائی صلاح

12/30/2021 12:00:00 AM