جستجو برای

التفاصيل

چالش بین انتخاب‌های آسان و دشوار

چالش بین انتخاب‌های آسان و دشوار

دکتر ابراهیم ابو محمد عضو هیأت امنای اتحادیه و مفتی استرالیا

1- چالش بین انتخاب‌های آسان و دشوار

اگر دنبال مال و شهرت باشی به آسانی می‌توانی خود را به شیطان بفروشی؛ اگر پول داری می‌توانی با او هم‌پیمان شوی اما بدان که آلوده و گرفتار می‌شوی؛ فطرتت ناپاک می‌شود و به دست پلیدی تبدیل می‌شوی که آرزوهای دشمنان دین و دشمنان امتت را برآورده می‌کنی.

وقتی مال به دست آوردی و شرف و عقلت را بر باد دادی به آسانی می‌توانی در هر جای تخم کین بکاری و تمام جنگ‌های تلخ و کشنده‌ی تاریخ را زنده کنی و لعن و نفرین جهان و جهانیان را نصیب خود کنی.

2- چالش بین انتخاب‌های آسان و دشوار

به آسانی می‌توانی با صفات زشت پیکار کنی و انسانیت خود را پاس داری و آزادی و فطرتت را باقی گذاری. وقتی در برابر جاذبه‌های فریبنده‌ مقاومت می‌کنی و نمی‌خواهی خنجر سمی در سینه‌ی دین و امتت باشی و به دست پلیدی تبدیل شوی که آرزوهای دشمنان دین و امت را برآورده کنی.

3- چالش بین انتخاب‌های آسان و دشوار

تا زمانی که مال داشته باشی به آسانی می‌توانی از ابلیس هم پیشی گیری و آتش جنگ و فتنه را شعله‌ور سازی و در هر جایی که بخواهی ویرانی و خرابی به بار آوری. به آسانی می‌توانی از درهای شهوت و شرارت ورود کنی و به ژرفای جهنم سرنگون شوی.

4- چالش بین انتخاب‌های آسان و دشوار

با سختی و تلاش همیشگی؛ با استقامت و نظم می‌توانی خوبی‌ها را به طبیعت خود تبدیل کنی تا تو را به فردوس برین رهنمون شود؛ به همین خاطر راه بهشت با سختی‌ها و راه جهنم با شهوات پوشانده شده است. 

5- چالش بین انتخاب‌های آسان و دشوار

اگر مال داشته باشی به آسانی می‌توانی افراد سست‌عنصر و وجدان‌های مرده و دست‌های خیانتکار را بخری و در راستای ترفندها و کینه‌ها و اهداف پست خود به کار گیری. اگر مال داشته باشی به سختی می‌توانی قلب‌های پاک و وجدان‌های بیدار و نفس‌های بزرگ را بخری؛ اینها برای فروش نیستند در برابر ستمگران و خودکامگان و زورگویان تسلیم نمی‌شوند. زیرا از آغاز انتخاب کرده‌اند که شیر باشند و آزاد زندگی کنند. اگر از فراخی جنگل به پشت میله‌های زندان و به مسلخ مرگ بروند باز شیر، شیر باقی خواهد ماند و به هیچ روی به سگ تبدیل نخواهد شد.http://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=10739


: برچسب هابعد
فقه اسلامی بین نصوص و میراث گذشته و معاصر
قبلی
اتحادیه حمله‌ی تروریستی بورکینافاسو را به شدت محکوم کرد

جستجو در وب سایت

آخرین توییت ها

آخرین پست ها

شعب اتحادیه