جستجو برای

دبیرخانه

نشست‌های دبیرخانه

دبیرخانه‌ی اتحادیه جهانی علمای مسلمان شامگاه دوشنبه 19 دی ماه جاری، نوزدهمین نشست خود را برای بررسی برخی از مسائل داخلی و آمادگی برای همایش «شرایط احیای تمدن» و کارگاه «پاسخ به شبهات» برگزار کرد

1/11/2023

این نشست به ریاست دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه و با حضور دکتر عبد الحمید نجار، دکتر علی صلابی، دکتر نزیهه معاریج و دکتر عمر کرکوماز معاونین دبیرخانه برگزار شد. 

8/1/2022

=