جستجو برای

صفحه اصلی

مقالات رئیس اتحادیه

«احمد الریسونی» رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان درباره عادی سازی روابط امارات وخیانت آن به امت اسلامی و نقش «محمد دحلان» از رهبران جدا شده از جنبش فتح و مشاور «بن زاید»، گفت: محمد دحلان تنها یک خائن و یک جاسوس است. اما مهندسی توافقنامه عادی سازی روابط از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده است.

9/29/2020