جستجو برای

صفحه اصلی

مصاحبه و گفتگو

"احمد ریسونی" رییس اتحادیه جهانی علمای مسلمان با بیان این که عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی بر اساس شریعت اسلام حرام است، گفت: موضع شریعت در مورد این عادی سازی تنها می‌تواند تحریم و مخالفت کامل باشد.

10/15/2020

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعلام کرد، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی «تسلیم شدن در برابر ظالمان» است.

8/25/2020