بحث وتحقیق

تفصیلات

نشست کمیته‌ی اجتهاد و فتوای اتحادیه برای بررسی برخی از مسائل فقهی و مقالات پژوهشی

نشست کمیته‌ی اجتهاد و فتوای اتحادیه برای بررسی برخی از مسائل فقهی و مقالات پژوهشی نشست کمیته‌ی اجتهاد و فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان روز شنبه پنجم فروردین ماه جاری برگزار شد. این نشست با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد سپس شیخ علی قره داغی رئیس کمیته به ایراد سخنرانی پرداخت. صورتجلسه توسط گزارشگر نشست، شیخ فضل مراد قرائت شد. پس از آن، مقاله‌ای پژوهشی درباره تحریم اقتصادی کشورهایی که به مبانی اسلامی اهانت می‌کنند و موازین قانونی آن توسط شیخ سلطان هاشمی، رئیس کمیته‌ی علمی اتحادیه شعبه قطر ارائه شد. مقاله‌‌ی پژوهشی دیگری نیز در خصوص فقه برخورد با اهانت به مقدسات اسلامی توسط شیخ علی قره داغی دبیرکل اتحادیه ارائه شد. بر این اساس کمیته‌ای تشکیل شد تا پیش‌نویس فتوا را ظرف 24 ساعت برای تأیید نسخه‌ی نهایی فتوا یا مصوبه به اعضای کمیته ارائه کند. گفتنی است این نشست دو ساعت به طول انجامید و سایر موضوعات به نشست بعدی موکول شد.


: ٹیگزبحث وتحقیق

تازه ترين ٹویٹس

تازہ ترین پوسٹس

اتحاد کی شاخیں